ยูยิตสู

ประวัติ กีฬายูยิตสู



         ประมาณ 2500ปี ที่ผ่านมาศิลปะการต่อสู้ในการใช้อาวุธได้เกิดขึ้นโดยการฝึกฝนส่วนบุคคล และในยุคดังกล่าววิชายุยิตสู จึงได้อุบัติขึ้น  จากการเผยแพร่โดย พระภิกษุในพระพุทธศาสนา

           พระภิกษุในสมัยนั้น  เป็นกลุ่มบุคคลที่อ่อนแอมักจะถูกประทุษร้ายจากบรรดาสัตว์ร้ายต่างๆ ในขณะเดินทางไปแสวงบุญในป่า  โดยเฉพาะจะเกิดอันตรายจากโจร  ซึ้งจะคอยปล้นสะดมแย่งชิงทรัพย์สินต่างๆอยู่เสมอ  จะเป็นเหตุให้   พระภิกษุดังกล่าวได้แนะนำสั่งสอนกลยุทธ ณ เมืองหนึ่งในประเทศจีน เป็นการเริ่มต้นให้กำเนิดอย่างการต่อสู้เป็นครั้งแรก การเรียนการต่อสู้จึงเริ่มเป็นที่ รู้จักและฝึกหัดสืบทอดกันมากันกว้างขวางในเวลาต่อมา  ต่อมาวิชายูยิตสูจึงได้แพร่หลายจากประเทศจีน ไปยังแหล่งต่างๆ อันเป็นการจุดประกายของวิชชายูยิตสู ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว
 
            เรื่องราวของิลปะการต่อสู้ยูยิตสู ได้สืบทอดต่อกันตลอดมา  ประเทศญี่ปุ่นในสมัยนั้นเป็นยุคของเจ้าผู้ครองเมือง(เจ้าเมือง) ประกอบด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งต้อมีบรรดาทหารรับจ้าง กับซามูไร และเจ้าเมืองต่างๆจะจัดตั้งกองทหารของตัวเอง
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™