ประวัติพ่อครูสมัย เมษะมาน

ท่านอาจารย์ สมัย เมษะมาน เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2455 ที่ ต.บางธานี จังหวัด อยุธยา หลังจากนั้น ท่านได้ศึกษาศิลปะการต่อสุ้ป้องกันตัว เช่น มวยไทย ยูโด การฟันดาบสากล และการต่อสู้ป้องกันตัว กระบี่กระบอง ครอบครัวของท่าน มีเชื้อสายโดยตรงมาจากนักรบในสมัยโบราณ ผู้ซึ่งปกป้องแผ่นดินสยาม หรือที่เรารู้จักในปัจจุบัน คือ ประเทศไทย ท่านอาจารย์ สมัย เมษะมาน เป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผุ้ที่มีความน่าเชื่อถือ ท่านมีความแน่วแน่ในการสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ท่านได้เปิดโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว พุทไธศวรรย์ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอดีตท่านได้ศึกษาศิลปะป้องกันตัวจากวัดพุทไธศวรรย์ ที่จังหวัด อยุธยา ท่านเป็นที่รู้จักกว้างขวางในด้านการเป็นอาจารย์สอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กระบี่กระบอง จนถึงปัจจุบัน ภายหลังท่านได้เสียชีวิตลง ขณะอายุได้ 84 ปี ปัจจุบัน ลูกชายคนโตคือ อาจารย์ ปราโมทย์ เมษะมาน เป็นผูรับผิดชอบและบริหารสถาบันการสอนศิลปะกาต่อสู้ป้องกันตัว พุทไธศวรรย์
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™