ประวัติอาจารย์ปราโมทย์ เมษะมาน
ประวัติอาจารย์
อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ
ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนศิลปการต่อสู้ปราโมทย์ยิม พุทไธสวรรย์ ผู้สร้างหลักสูตรศิลปการต่อส้ของคนไทย ไทยพิชัยยุทธ
คุณวุฒิ – สายดำระดับสูงสุดยูโด คาราเต้ ไอคิโด เคนโด้ จากสถาบันการต่อสู้ ประเทศญี่ปุ่น
คุณวุฒิ – สายทอง ศิลปะการต่อสู้ของไทยและกระบี่- กระบอง สำนักดาบพุทไธสวรรย์
ประสบการณ์ทางการต่อสู้
วิทยาการพิเศษ:หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยวิชาการรบพิเศษ การระวังเหตุรุนแรงในพื้นที่แก่หน่วยราชการ ทหาร ตำรวจ โรงเรียนสารวัตรทหาร หน่วยกำลังรบพิเศษ กองทัพบก นาวิกโยธินทหารเรือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หน่วยตำรวจนครบาล ตำรวจตระเวนชายแดน ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน 3 จังหวัดภาคใต้


อาจารย์ ปราโมทย์ เมษะมาน เริ่มเรียนศิลปะป้องกันตัว กระบี่กระบอง เมื่ออายุได้เพียง 6 ปี จากบิดา คือ ท่าน อาจารย์ สมัย เมษะมาน  อาจารย์ ปราโมทย์ ได้รับการถ่ายทอดวิชาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวในรูปแบบการต่อสู้ในสมัยอยุธยา ภายหลังท่านได้ช่วยบิดาในการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กระบี่กระบอง อาจารย์ ปราโมทย์ ได้ศึกษาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวหลายอย่าง เช่น การชกมวยคาดเชือก (การชกมวยไทยแบบดั้งเดิม ) คาราเต้ จากประเทศ ญี่ปุ่น ท่านได้ใช้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กระบี่กระบอง ในการแข่งขันเคนโด จนได้ชัยชนะ นอกจากนี้ยังศึกษาการฟันดาบจากบิดา และ ยูโด      ปัจจุบัน อาจารย์ ปราโมทย์ ในวัย 68 ปี เป็นผู้รับผิดชอบและบริหารสถาบันการต่อสู้ป้องกันตัว กระบี่กระบอง ที่เขตพญาไท  และท่านยังได้สอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวให้กับหน่วยงานราชการ ทหาร อีกด้วย
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™