หลักสูตรไทยพิชัยยุทธ์

หลักสูตรไทยพิชัยยุทธ์


 หลักสูตร “ ไทยพิชัยยุทธ ” เป็นศิลปะกาต่อสู้ของไทย ผสมผสานมือเปล่าและอาวุธ ซึ่งอาจารย์ปราโมทย์ เมษะมาน มีความเชี่ยวชาญกาต่อสู้มือเปล่า โดยสำเร็จการศึกษา วิชายูโด คาราเต้ ไอคิโด และเคนโด จากสถาบันต้นตำรับประเทศญี่ปุ่น และมีคุณวุฒิสายดำชั้นสูงทุกวิชา ซึ่งนับได้ว่าเป็นบุคคลเดียวในประเทศไทย ที่มีความรู้แตกฉาน หลายแขนงวิชาการต่อสู้
ประกอบกับได้รับการถ่ายทอดวิชา กระบี่ - กระบอง จากสำนักดาบพุทไธสวรรย์ โดยบิดาอาจารย์สมัย ประสิทธิประสาทให้จนหมดสิ้น และอาจารย์ปราโมทย์ เมษะมาน เอง ยังศึกษาค้นคว้า ตำรับพิชัยสงคราม ยุทธวิธีการต่อสู้ของการทหารของชาติไทยอย่างลึกซึ้งด้วย

© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™