เกี่ยวกับวารสาร

  • วารสารศิลปศาสตร์และวิท...

    วันที่ : 2017-05-15 14:55:07 ผู้เข้าชม : 625

    วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ Journal of Liberal Arts and Management Science วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยบทความทางวิชาการ ข้อคิดเห็นจากการสังเคราะห์บทความ ...

© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™