แบบฟอร์มการจัดวารสาร

 • ที่อยู่ส่งบทความเพื่อต...

  วันที่ : 2018-02-14 16:32:27 ผู้เข้าชม : 214

  ช่องทางการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารศิลปศาสตร์และวิทยการจัดการ 1. ส่งเป็นเอกสารที่พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 ชุด พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและอีเมล์ โดยส่งมาที่ ดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร...

 • เอกสารอ้างอิงแบบ APA

  วันที่ : 2018-02-14 15:52:05 ผู้เข้าชม : 204

  เอกสารอ้างอิงแบบ APA สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ลิงค์ http://www.ams.cmu.ac.th/lib/administrator/paper/APA%206th%20New.pdf

 • คำแนะนำการส่งเรื่องลงต...

  วันที่ : 2018-02-14 15:40:27 ผู้เข้าชม : 220

  คำแนะนำสำหรับการส่งเรื่องลงตีพิมพ์วารสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ยินดีรับเรื่องของสมาชิกและผู้สนใจ ...

© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™