ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
47000
Journal of Liberal Arts and Management Science
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
Tel . 042-725039 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7391377
Fax . 042-725040
หรือกรอกข้อมูลด้านล่าง
ชื่อผู้ส่ง :
เรื่อง :
อีเมล์ติดต่อกลับ :
รายละเอียด :
ตรวจสอบ :
* กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปข้างบน

แผนที่

© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™