กรอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน. 2/2561

วันที่ 2018-08-01 11:02:00 ผู้เข้าชม : 826
เรื่อง กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สำนักงาน กศน. ขอให้สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นต้นไปDownload File : > กรอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน. 
บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™