รายงานผลการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบภายในประจำปี 2561

วันที่ 2018-12-24 09:50:00 ผู้เข้าชม : 226Download File : > รายงานผลการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบภายใน 2561


เรียน หน่วยงาน/สถานศึกษา

              ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอเผยแพร่ตามเอกสารที่แนบมานี้
บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™