รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน

 

ประจำปีงบประมาณ 2561

Download File : > รายงานการตรวจสอบด้านการบริหารเรื่อง การบริหารสินทรัพย์ 


ประจำปีงบประมาณ 2560

New!!!!!  Download File : > รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล 

 Download File : > รายงานการตรวจสอบ การบริหารงบประมาณการจัดการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ประจำปีงบประมาณ 2558

 

Download File : > รายงานการตรวจสอบการจัดศึกษา หลักสูตร English Programประจำปีงบประมาณ 2557 

 

Download File : > รายงานผลการตรวจการดำเนินงานโครงการเทียบระดับการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

Download File : > การบริหารพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2557

Download File : > รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษา ประจำปีงบประมาณ2557
Download File : > รูปภาพประกอบ

© Engine by libazz.com Powered by Startup Design & Network™