เข้าสู่ระบบ | สมัครใช้งานฟรี

PREMIUM PACKAGES

Make your site website in 5 minutes

สร้างเว็บไซต์ของคุณได้ภายใน 5 นาที

Free
Basic User
Connect Domain
Basic User
Basic
Business
Premium
Business
ค่าบริการรายปี ฟรี 116 บาทต่อเดือน (1400 บาทต่อปี) 300 บาทต่อเดือน (3600 บาทต่อปี) 400 บาทต่อเดือน (4800 บาทต่อปี)
เชื่อมโดเมนเดิมของท่าน
พื้นที่เว็บไซต์ 100Mb 300Mb 2Gb ไม่จำกัด
ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ต่อเดือน 300Mb 500Mb 5Gb ไม่จำกัด
เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์
ได้ด้วยตัวเอง
เปลี่ยนภาพ Slide ได้ง่าย
Support SEO เช่น Google Bing
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
แบบฟอร์มติดต่อเจ้าของเว็บไซต์
ฟรีชื่อเว็บไซต์ .com .net .org
ตัดแบนเนอร์โฆษณาออกจาก
เว็บไซต์
ฟรี ลงข้อมูล/ย้ายข้อมูลจาก
เว็บไซต์ (ไม่เกิน 10 หน้า A4)
* สำหรับท่านที่ต้องการออกแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่ไม่ซ้ำใครเฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานของท่านเอง โดยเฉพาะ / เฉพาะครั้งแรก